Perda NO. 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Dalam rangka memberikan pembinaan, bimbingan dan perlindungan kepada para nelayan/petani produsen ikan serta menjamin kelancaran dan ketertiban pemasaran ikan, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perikanan, maka perlu diatur tata niaga perikanan dengan sistem pelelangan.

Download Selengkapnya